Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.kouzoupis.gr

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα www.kouzoupis.gr (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
Η χρήση και η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κυβερνώνται από τους ακόλουθους νομικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Άμα διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις παρακαλούμε εξέλθετε της Ιστοσελίδας άμεσα. Η χρήση σας της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (από εδώ και πέρα θα αναφέρονται ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Το γεγονός πως χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σημαίνει αυτόματα πως έχετε συμφωνήσει να συνεργαστείτε και να δεσμευτείτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις και όλους τους κανόνες απορρήτου.
Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. μπορεί ανά καιρό να αλλάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά προσωπική βούληση. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τέτοιες τροποποιήσεις σημαίνει αυτόματα πως έχετε συμφωνήσει να συνεργαστείτε και να δεσμευτείτε από τους νέους και τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της υπόκεινται και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. ή χρησιμοποιούνται κατόπιν έγκρισης από τους ιδιοκτήτες τους. Τέτοιο περιεχόμενο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε φωτογραφίες, εικόνες, απεικονίσεις, κείμενα, πολυμέσα (γραφικά, ακουστικά και βίντεο), λογότυπα καθώς και λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και τον σχεδιασμό της Ιστοσελίδας. Όλα τα εμπορικά σήματα που φαίνονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σε όλον τον κόσμο.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με προϊόντα που κατασκευάζονται «προσωπικά» είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε.

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα παρουσιάζονται για λόγους πληροφόρησης και προώθησης αποκλειστικά. Η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη διαφημιστική χρήση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αναπαράγετε πληροφορίες που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική και μη διαφημιστική χρήση. Η λήψη και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε εγγράφου ή λογισμικού δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα, μερίδιο ή ιδιοκτησία επί αυτών. Με εξαίρεση την προσωπική και μη διαφημιστική χρήση, σας απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση, μεταβίβαση, διάδοση, παρουσίαση, διαγραφή, προσθήκη ή επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο, η δημιουργία παραγώγου υλικού, πώληση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε πώληση στην Ιστοσελίδα, οποιουδήποτε περιχομένου της Ιστοσελίδας ή σχετικού λογισμικού με την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν προσωπικής και μη διαφημιστικής χρήσης, τροποποίησης, διάδοσης ή αναπαραγωγής χωρίς την γραπτή έγκριση της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της:

Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε.
2 Παρνασσού, Πλατεία Κλαυθμώνος, 10563, Αθήνα, Ελλάδα
ΑΦΜ: 094430847
Registration Number: 32123/01/β/94/552
Ονόματα προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή ονόματα των ιδιοκτητών τους. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρείται ότι χορηγεί, έμμεσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε εμπλεκόμενου τρίτου μέλους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Δηλώνετε από εδώ και πέρα ότι συμφωνείτε πως όλα τα σχόλια, προτάσεις, σχέδια, ιδέες, φωτογραφίες, τεκμήρια και όλα τα κείμενα και έγγραφα (εκτός των προσωπικών σας πληροφοριών) που κοινοποιούνται ή ανατίθενται στην ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. μέσω της Ιστοσελίδας αυτής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως «Προτάσεις») δεν θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν είναι ιδιοκτησία σας. Όλες οι Προτάσεις γίνονται αυτόματα ιδιοκτησία της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. από την στιγμή που γίνονται. Η πραγματοποίηση μιας Προτάσεις μεταβιβάζει στην ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. όλα τα δικαιώματα, τα μερίδια και την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένου των πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με αυτές τις Προτάσεις. Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. δεν έχει καμία υποχρέωση (i) να διατηρήσει την εμπιστευτική φύση οποιασδήποτε Πρότασης; (ii) να αποζημιώσει οικονομικά οποιονδήποτε ως αντίκρισμα ή που σχετίζεται με την Πρόταση; ή (iii) να απαντήσει ή να αποδεχτεί οποιαδήποτε αποστολή κάποιας Πρότασης που της γίνεται. Δηλώνετε και εγγυάστε πως καμία από τις Προτάσεις δεν απεμπλέκουν τα δικαιώματα κάποιου τρίτου μέλους, τα οποία αναφέρονται σε πνευματικά δικαιώματα, κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, προσωπική ζωή ή οποιαδήποτε προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Κάνοντας μια Πρόταση, αναγνωρίζετε πως η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να αντιγράψει, να δημοσιεύσει, να διαδώσει ή να χρησιμοποιήσει την Πρόταση για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, διαφήμιση, προώθηση, ανάπτυξη προϊόντος, ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλον. Παραμένετε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Πρότασης που γίνεται από εσάς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες σελίδες του Διαδικτύου. Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων ή οποιουδήποτε άρθρου που περιλαμβάνεται ή έχει αποκτηθεί από αυτούς. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος σε άλλο ιστότοπο ή αναφορά σε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους δεν σημαίνει πως έχουν λάβει καμία έγκριση από την ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. Οποιαδήποτε απορία ή σχόλια σχετικά με άλλους ιστότοπους θα πρέπει να γίνει στον αντίστοιχο πάροχο του εκάστοτε ιστότοπου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΤΙΜΕΣ
Τα προϊόντα της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά κάποιων από τις συλλογές της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. Παρόλα ταύτα δεν υπάρχουν όλα τα προϊόντα της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. στην Ιστοσελίδα. Τα σχέδια, τα μοντέλα και τα χρώματα των προϊόντων της ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. που φαίνονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προσφέρονται «ως έχουν» και «εντός του περιορισμού διαθεσιμότητάς τους». Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προσφέρει καμία εγγύηση, είτε άμεση είτε έμμεση, όσον αφορά την ύπαρξη ή απουσία κακόβουλων λογισμικών (όπως ιοί, worms ή Trojan horses) ή εγγύηση που σχετίζεται με την αποτίμηση της αξίας ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση και απορρίπτει κάθε ευθύνη και εγγύηση. Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, πλήρης και ενημερωμένες, πως η Ιστοσελίδα δεν έχει κανένα σφάλμα και πως οποιοδήποτε τέτοιο σφάλμα θα επιδιορθωθεί. Χρησιμοποιώντας αυτήν την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε πως το κάνετε με δική σας ευθύνη και λαμβάνετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, απώλεια δεδομένων και κόστη που σχετίζονται με την βοήθεια ή την επισκευή οποιουδήποτε hardware ή/και λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα και συμφωνείτε να μην κρατήσετε υπεύθυνη την ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την σύνδεση στην Ιστοσελίδα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εκπροσωπείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε πως (a) έχετε την δύναμη και την εξουσία να δέχεστε αυτήν την συμφωνία; (b) είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρόνων; και (c) η χρήση σας της Ιστοσελίδας δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για πραγματικές, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τιμωρητικές, παρεπόμενες, παραδειγματικές ή επακόλουθες ζημίες, είτε οποιαδήποτε άλλη ζημιά, οποιασδήποτε φύσεως, ακόμα και άμα η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανότητα κάποιας τέτοιας ζημιάς, είτε σε μια συμβατική δράση, κάποια προκατάληψη ή και θεωρία, που προήλθε ή σχετίζεται με την χρήση, ανικανότητα χρήσης ή εκτέλεσης πληροφοριών, προϊόντων ή εγγράφων σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Δέχεστε πως θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και δεν θα κρατήσετε την ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε., τους συνεργάτες της, τις συνεργαζόμενες εταιρίες, τους εκπροσώπους της, τα στελέχη, τους εργαζομένους και τους μετόχους υπεύθυνους για οποιαδήποτε δίκη, ζημιά, απώλεια, κόστος ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένου λογικά έξοδα δικηγόρων και νομικά έξοδα που μπορεί να έχουν προκύψει ή σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να εμπεριέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή οποιοδήποτε λάθος, ή απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι να εκτιμήσετε κατά πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην ή μέσω της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και τα άρθρα που περιλαμβάνει είναι επιρρεπή σε μετατροπές και αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, πιθανώς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συνεχής πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει πως συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε από τους κανόνες της πολιτικής μας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε προβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν γραφτεί στα Ελληνικά και κυβερνώνται από Ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά θα διευθετείτε σε Ελληνικά δικαστήρια.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

ESPA
elΕλληνικά